Tel: 24/7

Zajęcia.

Podczas pobytu w naszym Centrum proponujemy pacjentom zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne. Zajęcia są zróżnicowane tematycznie, prowadzone w sposób nowoczesny i przez to - ciekawy. Jedną z bolączek wielu tradycyjnych terapii jest to, iż są one mało atrakcyjne. W Your-Self atrakcyjność zajęć jest jednym z naszych priorytetów. Zgodnie z programem terapii koncentrujemy się na trzech obszarach:


Zajęcia 01

Wzmocnieniu motywacji
pacjentów do zerwania z nałogiem.

Prowadzone w naszym ośrodku zajęcia, zarówno te stricte terapeutyczne, jak również dodatkowe, wszystkie one mają na celu wzmocnić motywację pacjenta do tego, by znalazł w sobie siłę do walki z nałogiem. Chcemy, aby dzięki naszej pomocy pacjent sam odkrywał umiejętności lepszego funkcjonowania w otaczającym go świecie, niż to miało miejsce dotąd.
W naszej terapii nie chcemy być mądrzejsi od naszych pacjentów i od samego początku, od pierwszych zajęć, staramy się traktować ich wyłącznie po partnersku. Wierzymy bowiem, że tylko w ten sposób my, a co ważniejsze nasi podopieczni, jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony rezultat. Jakikolwiek bowiem nakaz, czy przymus, także w pracy terapeutycznej, nie jest w stanie zaowocować zadowalającymi korzyściami.
Podczas zajęć proponowanych w naszym centrum staramy się przygotować naszych pacjentów do tego, aby poczuli się suwerenni w zarządzaniu swoim życiem i rozpoznawali w sobie pełną świadomość niezależności i samostanowienia.


Zajęcia 02

Podaniu aktualnych i naukowo potwierdzonych informacji na temat problemu uzależnienia

Podczas naszych zajęć staramy się również skupić na aspekcie, który w tradycyjnej pracy terapeutycznej jest praktycznie zawsze pomijany. Ludzie uzależnieni podlegają częstokroć, tak w odbiorze rodzinnym jak i ogólnospołecznym, moralnej stygmatyzacji. Wynika to wyłącznie z faktu powszechnej nieznajomości istoty problemu i braku wiedzy co do tego, czym jest uzależnienie. Nasi terapeuci korzystają z wyników najnowszych osiągnięć naukowych i starają się tą wiedzą dzielić z pacjentami. Nasi pacjenci dowiadują się podczas zajęć o biologicznych podstawach nałogu, o tym, jakie zmiany zachodzą w mózgu człowieka uzależnionego lub czy każde nadużywanie substancji chemicznych równe jest temu, że jest się osobą uzależnioną. Dzięki tego typu informacjom pacjent zdejmuje z siebie odium „niemoralności” i znacznie łatwiej jest podjąć skuteczną decyzję o leczeniu. Dzięki wiedzy naszych terapeutów pacjenci naszego centrum uczą się także podstaw, które staną się podłożem dla realizacji umiejętności praktycznych, które wdrożą w swoje życie po wyjściu z naszego ośrodka (reakcja na stres, kontrola emocjonalna, etc.).


Zajęcia 03

Wyposażeniu pacjentów w rozmaite narzędzia
niezbędne w procesie trzeźwienia.

Podczas zajęć prowadzonych w Your-Self wzbogacamy naszych pacjentów o wiedzę, która jest niezbędna w korygowaniu swoich zachowań życiowych. Stanowi to jednak tylko podstawę do tego, co najważniejsze. Priorytetem jest bowiem pomoc w przyswajaniu metod, dzięki którym potrzebujący będą w stanie samodzielnie zmieniać swoje egzystencjalne nawyki.
W trakcie oferowanych w naszym ośrodku sesji terapeutycznych pacjenci ćwiczą się w umiejętnościach, które wpłyną na zmianę ich modeli zachowań – tak, aby na powrót byli w stanie – samemu! – kontrolować własne emocje, radzić sobie w sytuacjach stresogennych, budować zdrowe relacje międzyludzkie.
W kreowaniu owych umiejętności największe znaczenie mają rzecz jasna sesje terapeutyczne, ale nie mniej istotne są zajęcia dodatkowe, zwłaszcza te, które służą odnowieniu ciała. Ten sposób spędzania czasu podczas terapii stacjonarnych jest zwykle spychany na margines lub traktuje się go jako jedną z alternatyw zagospodarowywania czymkolwiek godzin wolnych od sesji terapeutycznych.
U nas jest inaczej. I nie odkrywamy pod tym względem niczego nowego. Tak naprawdę nawiązujemy do zapoznanych i przez to nie praktykowanych w tradycyjnych terapiach uzależnień wzorców: starogreckiej idei harmonii ducha i ciała. Koniecznym jest bowiem wyjść z założenia, że człowiek stanowi psychosomatyczną całość i skupienie się wyłącznie na warstwie emocjonalnej skazuje pracę terapeutyczna na niepowodzenie. Dlatego nasi pacjenci mają także dostęp do zajęć ze specjalistami od relaksacji, medytacji oraz do szerokiego wachlarza ćwiczeń sportowych.
Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że czynnik pracy nad własnym ciałem jest niezbywalnym i równoważnym elementem skutecznej terapii.


Zajęcia poza terapią

W proponowanych przez nasze centrum zajęciach dodatkowych koncentrujemy się na wzmacnianiu w naszych pacjentach potencjału i kreatywności, koniecznych dla podjęcia samodzielnej pracy nad poprawą własnych zachowań emocjonalnych. Służą temu zarówno zajęcia wzmacniające żywość umysłu, psychikę oraz stronę emocjonalną, jak również te, których celem jest usprawnienie ciała.
Oferujemy naszym pacjentom ćwiczenia biblioterapeutyczne i filmoterapeutyczne. W tym elemencie kuracji korzystamy oczywiście z fachowo dobranych lektur oraz materiałów filmowych, które staramy się z pacjentami przedyskutowywać w jak najatrakcyjniejszej formule.
W naszej ofercie jest również fachowy masaż relaksacyjny oraz instruktaż joggi. Obie propozycje doskonale wiążą dwa priorytetowe i przenikające się cele terapeutyczne: wzmocnienie ducha i ciała.
Nasi pacjenci mają również dostęp do wszechstronnie wyposażonej siłowni, kortów tenisowych, bieżni lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego, basenu oraz kilometrów tras spacerowych, dzięki którym możemy uprawiać, na przykład, nordic walking, jazdę rowerową, czy klasyczną formę spaceru…
Oferta zajęć dodatkowych nie ma oczywiście charakteru obowiązkowego. Jesteśmy również otwarci na propozycje ze strony naszych pacjentów i gotowi podjąć próbę zorganizowania każdej aktywności, która posłuży naszym gościom i pozwoli zrealizować główny cel, z myślą o którym powołaliśmy do istnienia nasze centrum: uczynić życie naszych pacjentów zdrowym, a przez to szczęśliwym.